technikum


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku


Technikum – szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadpodstawowej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywa dla liceum.
Uczeń technikum musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym były nauczane w klasach I i II.


  technik automatyk

Technik automatyk bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych aspektów produkcji urządzeń i układów automatyki. Jego zadaniem jest również przygotowanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji maszyn.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik programista

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafi administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik informatyk

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK INFORMATYK będziesz bez trudu mógł: konfigurować i administrować wewnętrzną siecią firmową tworzyć i administrować bazami danych. planować back-upy baz danych w celu zapobiegania awarii i utraty cennych danych.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik elektryk

Zawód ten polega przede wszystkim na obsłudze elektrycznych maszyn, urządzeń czy aparatury, a także systemów zasilania energią elektryczną. Technik elektryk uczestniczy w ich konstruowaniu, montażu, eksploatacji oraz naprawach. Jego zadania zależą od zajmowanego w firmie stanowiska i miejsca zatrudnienia.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik hotelarstwa

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia), ponadto zbieranie i gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj