elektryk


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  elektryk


Elektryk: to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych a także nauczysz się ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.
Zawód realizowany będzie w klasie dualnej, w związku z tym szkoła zapewnia zajęcia praktyczne u pracodawcy.

 

Miejsca pracy dla elektryka:

  • Elektrycy znajdują zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach jako pracownicy wewnętrzni, dbający o sieci firmowe; mogą pracować w firmach budowlanych lub montażowych, dbając o projektowanie i montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, a także w przedsiębiorstwach państwowych

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

  • ELE.02 Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

  • język polski,
  • język obcy,
  • matematyka,
  • informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:

  • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
  • masz możliwość dalszej nauki,
  • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego