technik żywienia i usług gastronomicznych


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik żywienia i usług gastronomicznych.


Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zawód ten jest idealny dla Ciebie jeśli chcesz przeżyć przygodę ze sztuką kulinarną, cenisz zdrowy styl życia i odżywiania, wykazujesz dbałość o innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. W trakcie kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną
i praktyczną w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Będziesz mieć szansę na rozbudzenie kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, odkrywania tajników food design’u w sztuce kulinarnej

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Praktyka może być realizowana we wszystkich zakładach gastronomicznych, czyli w restauracjach, jadłodajniach, bistrach, barach, kuchniach szpitalnych oraz w gastronomii hotelowej itp 

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, chemia

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł” technik żywienia i usług gastronomicznych” będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako:

  • szef kuchni
  • mistrz sztuki kulinarnej
  • manager zakładu gastronomicznego lub manager gastronomii hotelowej
  • organizator imprez okolicznościowych
  • koordynator ślubny
  • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
  • organizator usług cateringowych lub pracownik firmy cateringowej
  • pracownik w zakresie gastronomii ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.