cukiernik


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  cukiernik


Kucharz: głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów, cukierków, pralin. Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani
w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą.

 

Ucząc się zawodu cukiernika opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • zamawiania i przechowywania surowców do produkcji,
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • przechowywania gotowych wyrobów i półproduktów cukierniczych,
 • utrzymywania czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończonej pracy,
 • przestrzegania zasad gospodarki odpadami.
 • przygotowania stanowiska pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w zakładach cukierniczych,
 • warunków higienicznych w produkcji cukierniczej,
 • systemem HACCAP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point),

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

 • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:

 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.