pracownik pomocniczy gastronomii


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  pracownik pomocniczy gastronomii


Pracownik pomocniczy gastronomii:Kierunek przeznaczony dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

 

Pracownik pomocniczy gastronomii – wykonuje prace pomocnicze w obiektach świadczących usługi gastronomiczne:

 • wykonuje czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
 • realizuje prace związane z przechowywaniem żywności;
 • wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego;
 • wykonuje czynności pomocnicze związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych;
 • ykonuje prace pomocnicze w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:

 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.