technik programista


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik programista


Technik programista. Nowy zawód technik programista jest odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Jest to zawód przyszłościowy z bardzo dużymi perspektywami zatrudnienia, a programiści zaliczają się do grupy najlepiej zarabiających informatyków i mają praktycznie nieograniczone możliwości rozwojowe.

Klasa technik programista objęta jest patronatem firmy programistycznej Kaliop Polska Sp. z o.o. oraz ma zagwarantowaną współpracę z wieloma słupskimi firmami tworzącymi zaawansowane oprogramowanie (OptiNav, InfoCity, Witkac, Wizjostudio).

Uczeń zdobywa w trakcie nauki wiedzę i wszechstronne umiejętności programistyczne, w tym m.in. z zakresu:

 • tworzenia i administrowania stronami WWW,
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • projektowania i praktycznego stosowania grafiki komputerowej oraz multimediów,
 • tworzenia i zarządzania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji mobilnych,
 • znajomości architektury komputerów i klastrów obliczeniowych,
 • wszechstronnego korzystania z różnorodnych systemów operacyjnych,
 • analizy działania sieci komputerowych.

Technik programista poznaje wiele języków programowania i systemów zarządzania treścią, w szczególności: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, WordPress, Joomla!, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, Linux, Android, a także iOS. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo wspomagane są bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zawodowego.

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia kontynuację nauki na najlepszych politechnikach lub uniwersytetach, a także pozwoli na realizację własnej drogi zawodowej poprzez zatrudnienie w firmach programistycznych lub w ramach samozatrudnienia (programista freelancer).

 

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Szkoła organizuje dla uczniów praktykę zawodową w wymiarze 2 x 4 tygodnie (łącznie 280 godzin) w zakładach produkcyjnych zatrudniajacych programistów na potrzeby zewnętrzne i własne.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Podczas nauki w szkole uczeń może również dodatkowo zdobyć tytuł technika informatyka po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.