technik hotelarstwa


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik hotelarstwa


Technik hotelarstwa. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia), ponadto zbieranie i gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

 

Ucząc się w zawodzie technik hotelarstwa:

 • nabędziesz umiejętności związane z fachową obsługą gościa hotelowego
 • nauczysz się obsługiwać urządzenia , sprzęt biurowy i programy komputerowe wykorzystywane w firmach hotelowych
 • będziesz dobrze przygotowany/a do obsługi gości w recepcji.
 • będziesz potrafił/a przygotować pokoje hotelowe do przyjęcia gości.
 • nauczysz się obsługiwać konsumentów w lokalu gastronomicznym

W czasie Twojej nauki w klasie hotelarskiej wiodącymi przedmiotami zawodowymi będą:

 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • podstawy hotelarstwa
 • organizacja usług dodatkowych w hotelarstwie
 • pracownia gastronomiczna z obsługą konsumenta
 • marketing usług hotelarskich
 • prowadzenie działalności gospodarczej w hotelarstwie
 • pracownia informatyczna w hotelarstwie
 • język angielski zawodowy

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Szkoła zapewnia możliwość odbywania profesjonalnych praktyk  i warsztatowych zajęć, pracowni w renomowanych obiektach hotelowych naszego regionu (m.in. Grand Lubicz Uzdrowisko w Ustce, Hotel Jantar w Ustce) oraz przedsiębiorstwach hotelarskich w różnych częściach kraju. Staże i szkolenia Będąc uczniem klasy technik hotelarstwa uzyskasz możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zagranicznych stażach i szkoleniach na terenie naszego kraju oraz w państwach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Włochy, Portugalia) organizowanych w ramach unijnych projektów edukacyjnych (program Erasmus +)

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiej
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł „technik hotelarstwa” będziesz miał/a możliwość zdobycia pracy:

 • w różnorodnych przedsiębiorstwach branży hotelowej (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, schroniska)
 • w przedsiębiorstwach branży transportowej: firmy żeglugowe (statki wycieczkowe, promy pasażerskie); przewoźnicy lotniczy
 • w organach administracji samorządowej, organizacjach i stowarzyszeniach  zajmujących się usługami hotelarskimi.
  Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych!!

Dlaczego warto być technikiem hotelarstwa?

 • Zawód ten da Ci możliwość ubiegania się o atrakcyjną pracę na rynku krajowym i zagranicznym
 • Dzięki szybkiemu rozwojowi rynku turystycznego bez trudu znajdziesz pracę w hotelarstwie i turystyce we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • Uniwersalna wiedza stworzy Ci możliwość rozwoju własnej kariery zawodowej.