technik elektryk


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik elektryk


Technik elektryk: Zawód ten polega przede wszystkim na obsłudze elektrycznych maszyn, urządzeń czy aparatury, a także systemów zasilania energią elektryczną. Technik elektryk uczestniczy w ich konstruowaniu, montażu, eksploatacji oraz naprawach. Jego zadania zależą od zajmowanego w firmie stanowiska i miejsca zatrudnienia.

 

Technik elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  • ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej Główne przedmioty, na których zdobędziesz w/w umiejętności:
  • maszyny i urządzenie elektryczne
  • instalacje elektryczne i teletechniczne
  • elektrotechnika
Z każdym wymienionym przedmiotem powiązana jest pracownia, na której wiedzę teoretyczną zamienisz na praktykę i będziesz szkolił swoje umiejętności na rzeczywistych układach.

Praktyka zawodowa: wymiar 160 godzin
Praktyka może odbywać się w zakładach, które zajmują się naprawą i serwisem maszyn i urządzeń elektrycznych, w zakładach budujących instalacje elektryczne oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
ELE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Dodatkowo możesz zdobyć uprawnienia SEP, które są wymagane przez pracodawców do pracy na stanowisku elektryka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł technika elektryka możesz pracować w firmach zajmujących się wykonywaniem oraz naprawą instalacji elektrycznych w budynkach, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, w wielu zakładach przemysłowych, w dziale zajmującym się serwisowaniem maszyn, w zakładach budujących i serwisujących drogową sygnalizację świetlną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych projektujących aparaturę i instalacje elektryczne oraz obsługujących inteligentne budynki.