dostępność cyfrowa


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

 

  Czym jest dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.  Czym jest deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj  Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to dokument, który dokładnie określa, jakie dane osobowe użytkowników odwiedzających witrynę są gromadzone i przetwarzane przez operatorów serwisów.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj