technik automatyk


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik automatyk


Technik automatyk: bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych aspektów produkcji urządzeń i układów automatyki. Jego zadaniem jest również przygotowanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji maszyn.

 

Automatyka to obecnie najwszechstronniejsza oraz bardzo przyszłościowa dziedzina nauki i techniki, obejmująca swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, informatykę, robotykę i mechanikę. Dzięki temu absolwenci w tym zawodzie mają bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia oraz osiągają wysokie zarobki. Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, w tym m.in.:

 • analizowania działania instalacji elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych, obwodów automatyki, blokad i zabezpieczeń,
 • naprawiania uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w urządzeniach automatyki przemysłowej (instalacje, urządzenia, linie technologiczne itp.) oraz urządzeń domowych (systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe, sterowanie oświetleniem, kamery internetowe, sprzęt powszechnego użytku itp.)
 • regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych, takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
 • projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania systemów automatycznych,
 • programowania systemów mikroprocesorowych (w tym PLC), służących do sterowania pracą maszyn i urządzeń technologicznych,
 • komputerowej wizualizacji i symulacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, ułatwiających zrozumienie zagadnień sterowania, a tym samym lepiej przygotowującej do przyszłej pracy,
 • tworzenia przemysłowych sieci komputerowych, wykorzystujących m.in. technologię światłowodową, do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej

Praktyka zawodowa: wymiar 160 godzin
Praktyka zawodowa może być realizowana w zakładach produkcyjnych, w energetyce zawodowej (cieplnej i elektrycznej), w serwisach naprawczych oraz w firmach zajmujących się montażem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń oraz w każdej firmie dysponującej zautomatyzowaną linią  produkcyjną.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. – Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Jako technik automatyk  będziesz miał możliwość podjęcia pracy praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu (samochodowy, elektromaszynowy, paliwowo-energetyczny, stoczniowy, precyzyjny, przetwórstwa rolno-spożywczy, drzewno-papierniczy itp.), przy serwisowaniu oraz konserwowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych, w biurach zajmujących się projektowaniem instalacji automatyki przemysłowej i domowej, jako programista systemów mikroprocesorowych, w firmach poligraficznych, w zakładach przetwarzających tworzywa sztuczne, a także w dużych sklepach, magazynach i galeriach handlowych. Coraz powszechniej technik automatyk zatrudniany jest także przy montażu, konserwacji i naprawach tzw. inteligentnych domów mieszkalnych, wyposażonych w systemy monitoringu, automatyczną wentylację i klimatyzację, nowoczesne oświetlenie, multimedia, automatyczne nawadnianie itp. Szkoła przygotowuje również do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.