kucharz


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  kucharz


Kucharz: – osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych. Do jego obowiązków należy przygotowywanie oraz wydawanie potraw gorących i dań garmażeryjnych. Kucharz powinien przestrzegać obowiązujących norm w zakresie porcjowania, wysokiej jakości, estetyki i higieny wydawanych posiłków.

 

Miejsca pracy dla kucharza to:

 • Restauracje czyli zakłady z obsługą kelnerską, o najszerszym asortymencie produkcji, serwuje się w nich potrawy wchodzące w skład posiłków codziennych. Przyrządzanie potraw odbywa się na zamówienie konsumentów z karty dań.
 • Bistro to mały zakład z obsługą kelnerską, który świadczy usługi żywieniowe. Asortyment podstawowy to zimne i ciepłe przekąski, napoje alkoholowe, ciastka i desery.
 • Jadłodajnie to zakłady, w których serwuje się potrawy popularne. Posiłki sprzedaje się również na wynos.
 • Stołówki w zakładach żywienia zamkniętego, takich jak: szpitale, sanatoria, domy wczasowe, jednostki wojskowe, internaty i brusy, domy wczasowe, domy opieki, przedszkola, szkoły i zakłady pracy.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:

 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.