technik organizacji turystyki


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik organizacji turystyki


Technik organizacji turystyki.Pasjonuje Cię podróżowanie i uwielbiasz poznawać nowe miejsca? To najwyższy czas podjąć decyzję o wyborze ciekawego zawodu. Wybierając zawód technik obsługi turystycznej nauczysz się w sposób praktyczny zasad programowania, kalkulowania i zamawiania świadczeń oraz poznasz metodykę pracy przewodnika i pilota. W trakcie zajęć terenowych poznasz rynek usług turystycznych oraz nauczysz się jak przygotować atrakcyjną ofertę. W ramach zajęć sprawdzisz się jako animator czasu wolnego i potencjalny rezydent w hotelu. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne będziesz mógł wykorzystać w wycieczkach edukacyjno – krajoznawczych, które są realizowane cyklicznie na początku każdego roku szkolnego (Polska Pd, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy, Skandynawia, Chorwacja,Bośnia i Hercegowina). Będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie z problemowymi i awaryjnymi sytuacjami w czasie komunikacji interpersonalnej i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania

 

Praktyka zawodowa: wymiar 320 godzin (2×160)
Praktyka może być realizowana w zakładach pracy posiadających dział informatyczny, serwisach komputerowych, firmach usługowych zajmujących się wykonywaniem instalacji teleinformatycznych, obsługą informatyczną firm trzecich oraz tworzeniem oprogramowania i stron WWW

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł w zawodzie „technik organizacji turystyki” będziesz miała/ł możliwość podjęcia pracy w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji jako pilot, przewodnik, animator czasu wolnego.