technik informatyk


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

  technik informatyk


Technik informatyk. Ucząc się w zawodzie technik informatyk poznasz zasady projektowania i konfiguracji sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych. Będziesz naprawiać oraz konfigurować komputery i urządzenia peryferyjne, możesz rozwinąć zdolności programistyczne, tworząc programy komputerowe, aplikacje internetowe oraz dasz upust swoim zdolnościom artystycznym, projektując strony WWW, tworząc animacje i filmy. Poznasz zasady tworzenia i administrowania bazami danych, będziesz konfigurować serwery i udostępniać różne usługi klientom w sieciach lokalnych i Internecie. Poznasz metody zabezpieczania systemów komputerowych przed różnymi zagrożeniami, wirusami, trojanami i atakami z sieci. Będziesz wiedział jak sprawić, by komputery pod Twoją opieką pracowały długo i niezawodnie.

 

Praktyka zawodowa: wymiar 320 godzin (2×160)
Praktyka może być realizowana w zakładach pracy posiadających dział informatyczny, serwisach komputerowych, firmach usługowych zajmujących się wykonywaniem instalacji teleinformatycznych, obsługą informatyczną firm trzecich oraz tworzeniem oprogramowania i stron WWW

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł technika informatyka będziesz mógł podjąć pracę w niemal każdej firmie posiadającej sprzęt i dział informatyczny, zostać projektantem stron internetowych, twórcą aplikacji komputerowych. Informatyk potrzebny jest w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, serwisach sprzętu komputerowego, można znaleźć zatrudnienie w firmach z branży IT, dużych korporacjach nawet bezpośrednio niezwiązanych z sektorem informatycznym, można również otworzyć własną działalność gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub zająć się dystrybucją sprzętu komputerowego.