instrukcja postępowania


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

KROK po KROKU
Instrukcja postępowania dla kandydata do klasy pierwszej

Kandydacie, jeśli wybierasz Technikum nr 1 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku:


Krok 1

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkoły na naszej stronie internetowej lub w systemie rekrutacyjnymKrok 2

Wypełnij wniosek w systemie rekrutacyjnymKrok 3

Wypełniony i podpisany przez rodzica wniosek oraz świadectwo przynieś do szkoły lub prześlij jego skan lub zdjęcie na adres rekrutacja@zselektryk.slupsk.plKrok 4

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdź wolę nauki, dostarczając oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, jeśli nie złożyłeś go wcześniej, i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) oraz pobrane ze strony internetowej szkoły:
   deklarację uczestnictwa w religii lub etyki,
   2 zdjęcia.Krok 5

Kandydacie, pamiętaj o terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji.Krok 6

Wszystkie informacje dot. rekrutacji znajdziesz na naszej stronie internetowejKrok 7

W punkcie rekrutacyjnym (preferowany kontakt telefoniczny 59 8433178 lub za pomocą Messengera) otrzymasz pomoc i wszelkie informacje.Krok 8

Do zobaczenia w szkole!