szkoła branżowa


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku


Co to jest szkoła branżowa?
branżowa szkoła I lub II stopnia – szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Podstawa programowa dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.


  automatyk

Automatyk zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  elektryk


Elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych a także nauczysz się ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  kucharz


Kucharz – osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych. Do jego obowiązków należy przygotowywanie oraz wydawanie potraw gorących i dań garmażeryjnych. Kucharz powinien przestrzegać obowiązujących norm w zakresie porcjowania, wysokiej jakości, estetyki i higieny wydawanych posiłków.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  cukiernik

Cukiernik – głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów, cukierków, pralin. Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani
w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj


  pracownik pomocniczy gastronimii

Kierunek przeznaczony dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Pracownik pomocniczy gastronomii – wykonuje prace pomocnicze w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj