nauka5


Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.