nauka1


Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.