__test 2

hjghcfghc

Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,
i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.

Konfucjusz

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean.

Isaac Newton

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy

Paulo Coelho

Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się,
a tak się stanie.

Vernon Howard

Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin

Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.

Chris Darimont


Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się,
a tak się stanie.

Vernon Howard

Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean.

Isaac Newton

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin

Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.

Chris Darimont

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy

Paulo Coelho

Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,
i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.

Konfucjusz